Są już pełne rozwiązania rozszerzenia: http://www.zadania.info/67281
0