Super sprawa. Do młodzieży świat należy. Ta rada powinna składać się z dwóch izb: -niższej (przedszkolaki i podstawówka) - wyższej (gimnazjaliści , ucz. szkół śrenich) oraz rady ekspertów (studenci) Pierwesza uchwała tego forum to: - odwołanie Zarządu Miasta - odwołanie Rady Miasta - powołanie komisarza na 1 rok. - unieważnienie konkursów na stanowiska kierownicze, dyrektoskie i inne objęte procedurą.
0