a z jakich miejscowości ci rolnicy, co nielaska podać
0