Przyjadą z Kazunia i wywiozą na Sahare i tam zdetonują
0