To jest sukces rządu i wielki ukłon w stronę chorych, że najpierw usunął prawie 900 leków z listy refundacyjnej, a teraz CZĘŚĆ Z NICH przywrócił z powrotem. Spadek cen to bajka, niektóre staniały o kilka groszy, tylko pod publikę.
0