Pani Doktor Kozielewska jest bardzo dzielną kobietą. Godną swego Wielkiego Stryja! Nich Pan Bóg ma Ją w  swej opiece.
0