Wydobycie gazu z łupków to 45-70% mniejsza emisja zanieczyszczeń, niż przy korzystaniu z węgla.   "Jak wynika z cytowanego przez serwis gazlupkowy.pl badania, które przeprowadził Brett Cohen i Herald Winkler z Uniwersytetu w Cape Town, produkcja energii elektrycznej z gazu z łupków jest bardziej przyjazna środowisku naturalnemu niż wytwarzanie energii elektrycznej ze spalania węgla.    Z ich pracy wynika, że wytwarzanie energii z łupków wygenerowałoby od 45 do 71% mniejsze emisje zanieczyszczeń niż obecnie - poinformował serwis gazlupkowy.pl"   I w przeciwieństwie do energii odnawialnej, jest opłacalne.  
0