Pani Genowefo w ub roku zabrała Pani 16 mln zł Ministerstwu Kultury i przeznaczyła dla Świątyni Opatrzności w Warszawie. Podobno reprezentuje Pani Lublin?
0