Dla takich zwyrodnialców powinna być tylko jedna kara - dożywocie w specjalnym obozie odosobnienia. To co robił i co zrobił nie mieści się w kategoriach człowieczeństwa.
0