Wypadek jest wtedy, gdy chcesz puścić baka, a zesr.sz się w gacie. To co się stało to zwykła kolizja.
0