Przy cenach i jakości obsługi w PKP to nawet nowe wagony nie pomogą...
0