Bez przesady! Można dostarczyć jedną decyzję z podwójnym poświadczeniem. Gońcem byłoby taniej niż drukować tysiące świsków, z których połowa trafi do kosza!
0