A w Chorwacji tak pięknie teraz... Lublin 12 a w Dubrowniku 25... http://crolove.pl/pogoda-w-chorwacji/
0