TO WSTYD I ANTYPOLSKIE ZACHOWANIA NIE POTRAFIĄCYCH USZANOWAĆ MAJESTATU ŚMIERCI ,HAŃBA IM
0