" Badanie przeprowadzono na liczącej 960 osób grupie dorosłych Polaków " w jakim przedziale wiekowym ?
0