Więcej wiary Panie redaktorze - przecież oni to wszystko robią dla dobra województwa!!!!!
0