http://www.jaroslawstawiarski.pl/index.php...p;od=5&id=1 Nie - dla likwidacji pododdziału położniczo-ginekologicznego w Poniatowej Poseł PiS, Jarosław Stawiarski, jest zaniepokojony działaniami, które zmierzają do likwidacji pododdziału ginekologiczno-położniczego w Poniatowej. Na 19. posiedzeniu Sejmu J. Stawiarski złożył w tej sprawie interpelację poselską. Warte podkreślenia jest to, podobny sposób myślenia, przemawiający za utrzymaniem pododdziału szpitala powiatowego w Opolu Lubelskim, przedstawiony w interpelacji skierowanej w dniu 11 lipca, prezentuje także w wywiadzie, zamieszczonym w dniu 17 lipca w gazecie"Nasz Dziennik", dr Cezary Mech, doradca prezesa NBP. Chodzi o grożącą naszemu krajowi katastrofę ekonomiczną, spowodowaną problemami demograficznymi. Można temu jednak zapobiec, m.in. prowadząc aktywną politykę prourodzeniową. Oto treść interpelacji jaką poseł J. Stawiarski skierował do minister zdrowia: Ewa Kopacz minister zdrowia W sprawie trudnej sytuacji finansowej oddziału położniczo-ginekologicznego w Poniatowej. W ostatnim czasie wiele mówi się o grożących naszemu krajowi problemach demograficznych. Jest to wynik wielu czynników, m.in. niekorzystnego od wielu lat modelu rodziny, masowej emigracji ludzi młodych, problemów mieszkaniowych i finansowych, jakie dotykają młode małżeństwa oraz wielu innych. Skutki starzenia się polskiego społeczeństwa oraz spadek liczby ludności mogą być katastrofalne. Dlatego należy podejmować wiele różnego rodzaju działań, które w krótkiej oraz dłuższej perspektywie czasu zahamują złą tendencję. Jednym z działań ze strony państwa, mogącym zachęcić młode małżeństwa do planowania dzieci może okazać się łatwy dostęp do służby zdrowia i zapewnienie na godziwym poziomie opieki kobietom ciężarnym oraz młodym matkom i ich dzieciom. Od wielu tygodni tematem numer jeden w 17. tysięcznej gminie Poniatowa na Lubelszczyźnie, jest zapowiedź likwidacji pododdziału położniczo-ginekologicznego. Powody są natury ekonomicznej. Zwolennicy likwidacji oddziału przedstawiają alternatywę, w postaci możliwości korzystania z usług medycznych w oddziałach ginekologiczno-położniczych na terenie miast oddalonych o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów. Ostateczna decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta przez radę powiatu. Z informacji, jakie docierają do mojego biura wynika, że osoby zarządzające publiczną służbą zdrowia w Opolu Lubelskim robią niewiele, by sytuacja pododdziału ginekologiczno-położniczego w Poniatowej uległa poprawie, gdyż są zainteresowane jego likwidacją i pozyskaniem budynku na rozwój innych, bardziej rentownych oddziałów. Warte podkreślenia jest to, że likwidacji oddziału sprzeciwia się wojewódzki konsultant d/s ginekologii i położnictwa, prof. Jan Oleszczuk. W związku z powyższym pragnę zapytać: 1. Czy Pani zdaniem, ze względu na grożącą naszemu krajowi zapaść demograficzną, należy objąć ochroną oddziały położniczo-ginekologiczne, w celu zapobiegania ich likwidacji? 2. Czy Ministerstwo Zdrowia analizuje sygnały płynące z miast takich jak Poniatowa, gdzie planowana jest likwidacja pododdziału położniczo-ginekologicznego i stara się przed podjęciem takiej decyzji doradzać, jakie kroki można jeszcze podjąć, by do niej nie doszło? Poseł J. Stawiarski skieruje pismo do Rady Powiatu w Opolu Lubelskim, z prośbą o uwzględnienie wyżej przytoczonych argumentów przed podjęciem uchwały w sprawie likwidacji.
0