Przy okazji opodatkują nagrody, każą płacić abonament itd....
0