A dlaczego pomoc?Kazdy ,czy to rolnik czy inny ziemianin czy też właściciel nieruchomości powinien się ubezpieczyć.Jeśli tego nie zrobił,to do kogo pretensję?Chyba do zimnych ogrodników lib zimnej Zośki.A może do zimnego Lecha? Kierowcy samochodów muszą się obowiązkowo ubezpieczyć,to również nic nie stoi na przeszkodzie aby takim ubezpieczeniem objąć rolników,wlaścicieli nieruchopmości i księży.
0