I tak nam dopomóż niekatolicki czyli prawdziwy Boże !
0