Pan rzecznik lotniska jak zwykle ma odmienne zdanie
0