Małe gospodarstwa produkują zdrową żywność, z wolnego chowu jaja, kurczaki, mleko od krów karmionych zielonką, podobnie świniaki. itd tylko nie może rolnik sprzedawać oficjalnie tych produktów we własnym gospodarstwie a szkoda.
0