Z treści artykułu wynika co innego niż z nagłowka. Chyba powinien brzmieć "Lubelscy sędziowie nie protestują". Oczywiście, że zarabiają za mało, ale mają poczucie godności swojej służby!! Rozmawiałem z wieloma sędziami lubelskimi i żaden z nich nie zamierza poważnie brać tego apelu!!
0