Jest projekt - jest klaster projekt się kończy - kończy się współpraca
0