Nie 33, a 23 inicjatywy zgłosiły organizacje z województwa lubelskiego!!! Z tego sześć zgłosił Automobilklub Chełmski, który w pierwszej edycji wygrał 50 tysięcy w kategorii inicjatyw regionalnych.
0