Bardzo proszę redagującego stronę Dziennika o zmianę nagłówka odsyłającego do tego artykułu. Tytuł "Nieżyjący żużlowiec [...] jeździł [...]" zakrawa na tytuł jakiegoś horroru! Jak nieżyjący może jeździć?
0