Super! Będzie praca dla strażników miejskich! Idzie zima i śnież przykryje wszystkie kupki...
0