o takie coś by pasowało urzędnikom w zamościu albo w sejmiku
0