A rodzimej metody poszukiwania i wydobycia naszego gazu łupkowego nie potrafią opracować
0