Napis jest dłuższy niż 600 metrów. Liter jest 12, każda z nich ma 50 metrów długości, czyli 50 m x 12=600 m. Ale należy dodać jeszcze odstępy między literami. Na zdjęciu odstępów jest 11. Załóżmy, że każdy z nich ma 10 m długości, czyli 10 m x 11 =110 m. Według takiego wyliczenia cały napis ma długość 710 metrów, ale przecież może być jeszcze większa.
0