"Zdaniem władz miasta sygnalizacja świetlna upłynni ruch " - ruch upłynniają tylko skrzyżowania bezkolizyjne - estakady - inne tylko zmieniają proporcje z którego kierunku w danej jednostce czasu przejedzie więcej pojazdów niż przed zmianą organizacji ruchu.
0