KAwę po arabsku parzy się na piasku, a nie w ognisku, czy gazie. To całe muzeum, to straszna nędza komunistyczna. Nie może być inaczej, kiedy kulturą i historią zajmują się osoby uwikłane w politykę, a nie w pasję, do lokalnej społecznści np czyt
0