proszę o informacje czy osoby niepełnoletnie też mogą zgłaszac się na eleminacje? i do której można się zgłaszac na eleminacje?
0