"Mężczyźni, którzy byli razem są z kobietą, są pod wpływem alkoholu" polski język, trudny język..  
0