Tragedia. Szkoda, że system ostrzegawczy działa z takim opóźnieniem.
0