Czy wiecie, że wzrost średniej temperatury na Ziemi o zaledwie 1,5 stopnia C spowoduje nieodwracalne konsekwencje dla życia ludzi, zwierząt i roślin, a skok temperatury powyżej 2 stopni C niesie za sobą ryzyko tragicznych zmian, których człowiek nie będzie mógł już kontrolować? Co roku z powodu zmiany klimatu cierpią tysiące ludzi – powodzie, susze, huragany, czyli to wszystko o czym codziennie możemy przeczytać w gazetach i co możemy obejrzeć w TV. A czy wiecie, że jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może to zmienić? Wystarczy zredukować emisję gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla. Może je zapewnić jedynie światowe porozumienie w sprawie ochrony klimatu. Jeżeli zbierzemy wystarczającą ilość podpisów, a potrzebujemy ich setki tysięcy, zmobilizujemy polityków do działania w kwestii ochrony klimatu. ŚWIAT JEST W NASZYCH RĘKACH. Kilka sekund. Ty decydujesz. http://www.tydecydujesz.org/
0