Uczennice upamiętniły, uczniowie upamiętnili, Grodzka upamiętniliła...
0