Tak to jest dać wieśniakom "seskę". Brak wiedzy, umiejętności i wyobraźni. Gaz do dechy ... uśmiech, a potem lament
0