Czy autorka i organizatorzy nie zaliczają kwiatów do roślin?
0