Wieczny odpoczynek daj mu Panie i przyjm go do KRÓLESTWA SWEGO. ŚP. Kardynał Józef Glemp,to jedyny przedstawiciel kościoła,który podczas uroczystości na Gorze Chełmskiej (daty nie pamiętam) w swoim kazaniu powiedział prawdę o obrazie MATKI BOSKIEJ CHEŁMSKIEJ i przytoczył słowa Króla Jana Kazimierza wypowiedziane pod BERESTECZKIEM "Rzeszy Polskiey Woyskom,ten obraz Święty iako Skrzynie Pańskiego przymierza Naiaśnieyszy Korony Polskiey wystawił." Niech Twa dusza i tam prawdę głosi.
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz