Prosimy o szybkie opublikowanie listy zwycięzców! p.s. A dlaczego najpierw nagrody pieniężne, a potem - samochód?
0