Toć w kozim grodzie koziołków matołków nie brakuje!
0