Powtórka mojej ankiety online, pierwsze badanie poszło do kosza. Proszę o wypełnienie badania online: www.ankieter.pl/wypelnij/ankiete/id/15114/
0