Co ?: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (WSKFiT) Gdzie ?: Pruszków (20 km od Warszawy); uczelnia usytuowana 5 minut drogi piechotą od stacji PKP. Zasadniczym celem uczelni jest przygotowanie wysoko kwalifikowanych kadr na potrzeby szerokiego sektora kultury fizycznej w tym wychowania fizycznego, aktywności sportowej, turystyki i hotelarstwa, rekreacji i odnowy biologicznej. Przygotowanie ma dotyczyć wszechstronnej działalności z ludźmi w rożnym wieku, dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Cel ten jest realizowany poprzez wysoką jakość kształcenia studentów oraz dostosowanie programów i procesu dydaktycznego do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Interesują Cię studia stacjonarne lub zaoczne ? Zajrzyj koniecznie -> www.wskfit.pl albo www.awf.com.pl
0