"KOMU ODPUŚCICIE..." Szumią od lat o ekipie stanu wojennego nie pozostawiając w spokoju Jaruzelskiego. Kiszczaka i calej reszty. Do tej reszty zalicza sie ekipa kościoła pozostawiona w świętym spokoju. Nie raz było w necie na ten temat o wydarzeniach, gdyż jak głosi slowo boże KOŚCIÓŁ UMIŁOWAŁ SOLIDARNOŚĆ, ale nie na swoim terenie i np. rozbił KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW w 1982 r. z groźbami pod adresem Związkowców. KUL-minacja gróźb nastąpiła niczym zbawienie w 1994. Tegoż roku zabronili opalać budynków zimą mrożąc małe dzieci, a to wszystko wykonało sie w czasie nocnych napadów znajomych księży na mieszkania. Jest to cały czas pozostawiona w świętym spokoju ekipa: JP 2; GLEMPA, BISKUPÓW, PROBOSZCZÓW, WIKARYCH i wszystkiego czynnego duchowieństwa w roku 1980-ty. (PODPISAN: KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW)
0