moim zdaniem i nie tylko moim było za mało czasu tylko 1 godz a 1.30 dla dyslektyków no o wiele za mało na taki test
0