Ale numer. "Dziennik Wschodnię nada prawa miejskie Suđcowi. Wjt Francisyek Kawa burmistryem, gdyie to yapisac_
0