Spotkanie ze Zbigniewem Dmitrocą; Zbigniew Dmitroca; odmiana nazwisk jest bardzo trudna, zwłaszcza dla redaktora czaspoisma.
0