INSTYTUT KSZTAŁCENIA KADR zaprasza do uczestnictwa w projekcie „NOWE PERSPEKTYWY” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Projekt skierowany jest do osób posiadających status rolnika lub domownika rolnika, ubezpieczonych w KRUS, zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego, chełmskiego lub włodawskiego. Oferujemy bezpłatne szkolenia, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: - PROFESJONALNY SPRZEDAWCA (184h) - PROFESJONALNY KSIĘGOWY (184h) - PROFESJONALNY PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY (184h) Szkolenia będą odbywać się w Chełmie, Opolu Lubelskim i Hrubieszowie. Uczestnicy otrzymają: zwrot kosztów dojazdu, możliwość refundacji kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, ciepłe posiłki podczas szkoleń, komplet materiałów, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Projekt realizowany od 1 marca 2011 do 29 lutego 2012 roku Szczegółowe informacje na stronie NOWEPERSPEKTYWY.COM.PL oraz w siedzibie Projektu: Instytut Kształcenia Kadr Ul. Narutowicza 23/3, 20-004 Lublin, tel.: 81 532-19-18
0
Zgłoś do moderatora
Cytuj
Odpowiedz