Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 56a, rozpoczyna wkrótce realizację projektu pt. Program aktywizacji zawodowej AWANS, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy). Szkolenie przeznaczone jest dla osób pozostających bez zatrudnienia (w tym studentów studiów zaocznych), mających miejsce zamieszkania (również zameldowanych na pobyt czasowy) na terenie powiatów kraśnickiego i opolskiego, zamieszkałych na terenach wiejskich wg definicji GUS (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska gminy miejsko-wiejskiej). Zajęcia będą się odbywały średnio 4 razy w tygodniu w Lublinie (szczegółowy harmonogram powstanie w porozumieniu z uczestnikami szkoleń), po 8 godz. lekcyjnych. Zakres szkolenia obejmuje: I. Indywidualne doradztwo zawodowe (2 spotkania po 2 godz.) II. Szkolenia zawodowe - do wyboru: 1. Barman-kelner-recepcjonista z branżowym językiem angielskim (140 godz. zajęć branżowych oraz 60 godz. j. angielskiego) 2. Pilot wycieczek - organizator turystyki wraz z j. angielskim (144 godz. zajęć teoretycznych, 3 dni wyjazdów szkoleniowych, w tym 2-dniowy wyjazd zagraniczny oraz 60 godz. j. angielskiego). Szkolenie kończy się egzaminem państwowym (uzyskanie licencji pilota wycieczek-rezydenta) oraz dla chętnych - państwowym egzaminem językowym. 3. Pracownik branży hotelarsko-turystycznej z elementami fotografii i grafiki prezentacyjnej (120 godz. bloku podstawowego oraz 60 godz. zajęć z zakresu multimediów) 4. Pracownik ochrony osób i mienia - licencja I stopnia (256 godz. zajęć teoretycznych i praktycznych. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym, organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie) III. Warsztaty aktywizacji zawodowej (2 spotkania po 8 godz.) IV. Płatne staże zawodowe Staże 3 miesięczne (od poniedziałku do piątku). Osoby w nim uczestniczące będą otrzymywały stypendium w wysokości 1300 zł/m-c. Szkolenia, w tym staże zawodowe, odbędą się w 3 edycjach: I. Styczeń 2011 - lipiec 2011 II. Maj 2011 - listopad 2011 III. Wrzesień 2011 - marzec 2012 Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium w wysokości 4 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniu, wyżywienie i serwis kawowy, ubezpieczenie NNW, pakiety szkoleniowe (podręczniki, teczki, notesy, długopisy). Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. Zapraszamy w szczególności kobiety oraz osoby, które utraciły zatrudnienie z winy zakładu pracy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona! Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 81 53 43 203 lub 81 53 43 200 Zgłoszenia można dokonać osobiście (biuro czynne od 8.30 do 16.30), listownie na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, ul. Narutowicza 56A, 20-016 Lublin. Wstępnego zgłoszenia można również dokonać, przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: szkolenia@sis-dotacje.pl Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych http://www.sis-dotacje.pl
0